• ۱۱۲۳۸
  • ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات BMJ

امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات (British Medical Journal) BMJ فراهم شد
به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات صورت‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ (British Medical Journal)، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس http://journals.bmj.com/site/journals از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر BMJ در حال حاضر 64 عنوان نشریه منتشر می‌کند که از این تعداد 31 عنوان Open Access بوده، به رایگان در دسترس است و دسترسی به 33 عنوان دیگر آن که مبتنی برپرداخت حق اشتراک است، در حال حاضر برای دانشگاههای علوم پزشکی فراهم شده است