• ۱۱۲۵۵
  • ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی 3 کشور

دومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاههای تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی همدان در روزهای 1 و 2 دی ماه سال 1395برگزار شد .

این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر موسوی بهار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان افتتاح گردید. در ادامه آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت استخراج و بررسی تولیدات علمی و شاخص های علم سنجی مطالبی ایرادکردند .

در این کارگاه دو روزه شرکت کنندگان ضمن آشنایی با روند تولیدات علمی و مقایسه شاخص های علم سنجی دانشگاهای علوم پزشکی منطقه آمایشی 3 کشور با موضوعات متنوعی شامل مفاهیم و کاربردهای علم سنجی، شاخص ها و ابزارهای نوین علم سنجی، شیوه های استخراج گزارشات استنادی از پایگاهای اطلاعاتی معتبر، اخلاق نشر و انواع سوء رفتارهای پژوهشی و همچنین شیوه های شناسایی مجلات معتبر، نامعتبر و جعلی به صورت تعاملی آشنا شدند .
1
2
3