• ۱۱۲۵۷
  • ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات Sage

امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیش از 300 عنوان مجله ناشر Sage فراهم شد
  

     به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات صورت‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Sage، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس http://journals.sagepub.com   از این تاریخ تا پایان ژانویه 2017 فراهم شده است.

 ناشر Sage بیش از 300 عنوان مجله در موضوعات پزشکی، بهداشت، پرستاری، توانبخشی و سایر علوم سلامت منتشر می‌کند.

دسترسی آزمایشی مذکور شامل مجلات قرار گرفته در دو موضوع زیر می باشد:
 
Health Sciences و  Life and Biomedical Sciences