• ۱۱۲۷۷
  • ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی 8 کشور

سومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روزهای 15 و 16 دی ماه سال 1395برگزار شد.

این کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر پرداختی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز گردید.

در این کارگاه دو روزه شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم، شاخص ها، ابزار و کاربردهای علم سنجی با موضوعات متنوعی شامل بانک های اطلاعاتی استنادی، شیوه های تحلیل استنادی در پایگاه های اطلاعاتی به صورت عملی آشنا شدند. همچنین در این کارگاه مطالبی در خصوص انواع سوء رفتارهای پژوهش در نشر علمی و شیوه های شناسایی مجلات معتبر، نامعتبر و جعلی مطرح گردید.