• ۱۱۲۹۴
  • ۲ / ۱ / ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی 1 کشور

چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روزهای 29 و 30 دی ماه سال 1395برگزار شد.

این کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر عنایتی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 دی ماه برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم، شاخص ها، ابزار و کاربردهای علم سنجی با موضوعات متنوعی شامل بانک های اطلاعاتی استنادی،  شیوه های تحلیل استنادی در پایگاه های اطلاعاتی   ISI Web of Science  و Scopus  به صورت علمی آشنا شدند. همچنین در این کارگاه مطالبی در خصوص نحوه آشنایی با مجلات  Open Access  و انواع سوء رفتارهای پژوهش در نشر علمی و شیوه های شناسایی مجلات معتبر، نامعتبر و جعلی مطرح گردید.