• ۱۱۳۰۸
  • ۱۰ / ۱ / ۱۳۹۵
برگزاری اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز

اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز در تاریخ‌های 4-5 و 6 بهمن ‌ماه سال 1395برگزار گردید.

این کارگاه به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز و با حضور کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی لرستان دزفول -آبادان بهبهان شوشتر برگزار شد.

محورهای آموزشی کارگاه شامل موارد ذیل بود.

·         آشنایی با مفهوم (کتابداری بالینی)/ آشنایی با انواع منابع اطلاعاتی موثر در تصمیم گیری های بالینی

·         آشنایی با مقالات مروری نظام مند و جایگاه آن ها در تصمیم گیری بالینی

·         جایگاه و نقش کتابداران بالینی در تصمیم گیری های پزشکی

·         گاید لاین های پزشکی

·         پزشکی مبتنی بر شواهد

·         آشنایی با بانک اطلاعاتی Cochrane در محیط Wiley

·         آشنایی با مجموعه های Clinical Key Doctors/Clinical Key Nurse

·         آشنایی با مجموعه  UpToDate

·         آشنایی با مجموعه منابع بالینی ناشر Ovid شامل مجلات و   EBMR

امید است در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باشیم.

ahvaz2