• ۱۱۳۱۵
  • ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی 5 کشور

پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای 16 و 17 بهمن سال 1395برگزار شد.

این کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این کارگاه دو روزه مدیران پژوهشی، مدیران اطلاع رسانی، پژوهشگران برجسته و کارشناسان علم سنجی و ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه آمایشی پنج کشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج، لارستان و گراش حضور به هم رسانده بودند.

آشنایی با مفاهیم، شاخص ها، ابزار و کاربردهای علم سنجی از موضوعات مطرح در این کارگاه که توسط مدرسان مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت ارائه شد. علاوه بر آن، شرکت کنندگان با موضوعات متنوعی شامل شیوه های تحلیل استنادی در پایگاه های اطلاعاتیScopus و ISI Web of Science به صورت عملی آشنا شدند. همچنین در این کارگاه مطالبی در خصوص مجلات Open Access، انواع سوء رفتارهای پژوهش در نشر علمی و شیوه های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی مطرح گردید.