• ۱۱۳۲۰
  • ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۵
با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد

هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور روز شنبه 23 بهمن ماه 1395 با سخنرانی جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این همایش یک روزه رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضمن آشنایی با نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با شیوه های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی آشنا شدند. ابلاغ و تشریح وظایف ادارات علم سنجی در خصوص توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و سامانه مجلات نامعتبر و شیوه پایش برنامه عملیاتی در سال 96 در حوزه علم سنجی و مستندات لازم از دیگر موارد مطرح در این همایش بود. در این همایش، نمایندگان ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، زنجان و کردستان، دستاوردها و تجارب موفق خود در دانشگاه های مربوطه طی یک سال اخیر را مطرح نموده و در زمینه روش های ارتقا فعالیت های علم سنجی با نمایندگان دیگر دانشگاه ها به تبادل نظر پرداختند .

هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با مراسم تقدیر از کارشناسان علم سنجی نمونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور خاتمه یافت.