• ۱۱۳۲۸
  • ۸ / ۲ / ۱۳۹۵
برگزاری اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران در تاریخ‌ 7 اسفند ‌ماه سال 1395 برگزار گردید.

امید است در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باشیم.

2