• ۱۱۳۲۹
  • ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۵
کارگاه دو روزه توانمند سازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه روحانیون ؛ در تاریخ های 4 و 5 اسفند ماه سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردید.

کارگاه توانمند سازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ویژه روحانیون دانشگاه علوم پزشکی قم پس ازدو روز بحث وتبادل نظر به کارخود پایان داد. از این کارگاه استقبال خوبی صورت گرفته بود و 50 نفراز روحانیون عضوکمیته دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشوردرآن حضورداشتند.

درمراسم افتتاحیه این کارگاه نیز دکتر ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم طی سخنانی  ابراز داشت: اخلاق درمسائل پژوهشی امر مهمی است که از روحانیت معزز انتظارمی رود در این زمینه راهنمایی و همکاری داشته تا سند محوری اخلاق در پژوهش ترسیم شود.

وی افزود: برگزاری این نشستها می تواند،مقدمه ای برای ارائه دستاوردهای مهم به جهان اسلام باشد و این همایش می تواند در ارتقا اثرات پژوهشی، علمی، تحقیقات و فناوری تاثیرگذارد.

 

دکترمحسن رضایی آدریانی دبیر این کارگاه گفت: کمیته های اخلاق دردانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور مستقر می باشند. این کمیته های که ترکیب چندوجهی داشته وطرح های پژوهشی را ازنظراخلاقی نظارت می کنند.

ایشان گفتند: این کمیته های اغلب 9 نفرعضودارندکه یکی از اعضای آن را روحانیون تشکیل می دهندکه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست- پزشکی وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی؛ با توجه به اهمیت برگزاری آموزش، دوره آموزشی ویژه روحانیون این کمیته ها را در قم برگزارکرد.

دبیر اجرایی این کارگاه افزود: دراین دوره جلسات به صورت کارگاهی برگزار شد که پژوهش وچارچوبها و مشکلاتی که درپژوهشهای زیست پزشکی وجودداشت و همچنین چالشهای مدنظر قرارگرفت.

دکتررضایی آدریانی عنوان داشت: دراین دوره دکتر علی تقی پور،دکتر احسان شمسی گوشکی و خود ایشان موضوعاتی را از قبیل تاریخچه اخلاق پزشکی، ساختاراخلاق، چارچوبهای کمیته و... بیان گردید ودکترایرانی­خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و دکترثقفی معاون پژوهشی دانشگاه نیز به ارائه دیدگاهها و راهکارها پرداختند.

وی تصریح کرد: همچنین دراین دوره به نقش روحانیون و چالشهای پیش رو اشاره و درنهایت قرارشد یک شرح وظایف برای اعضا تهیه شود و به عنوان یک نقشه راه تصویب شود.