• ۱۱۳۳۰
  • ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۵
برگزاری اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب6 به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان

اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تاریخ‌های 9 و 10 و 11 اسفند ماه سال 1395 برگزار گردید.

این کارگاه با تدریس سرکار خانم دکتر امین‌پور و به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان با حضور کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مرکزی، البرز،  قم، قزوین، زنجان، ساوه و خمین برگزار شد.