• ۱۱۳۳۱
  • ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۵
سیزدهمین جلسه‌ی کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی برگزار شد

سیزدهمین جلسه‌ی کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در روز سه‌شنبه مورخ 10/12/1395 با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری، قائم مقام ایشان، دبیر و سایر اعضای محترم کمیته در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل شد. در این جلسه درخصوص لزوم دریافت کد اخلاقی برای انتشار case report، مسئولیت پرداخت هزینه دارو در کارآزمایی­های بالینی، نحوه برخورد با موارد تغییر مجری اصلی یا استاد راهنما در طرح­های پژوهشی و پایان­نامه­ها، ملاحظات اخلاقی و امکان انجام کارآزمایی­های بالینی با تامین هزینه توسط خود شرکت کننده (patient funded)، بحث و تبادل نظر شد. 

آخرین مطالب :