• ۱۱۳۳۷
  • ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۵
برگزاری هشتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی هفت کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی هفت کشور برگزار شد.

هشتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق آمایشی دهگانه طی روزهای 22 و 23 اسفند ماه 1395 در منطقه آمایشی هفت کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد. کارگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر مهرپرور معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این کارگاه دو روزه مدیران پژوهشی، مدیران اطلاع رسانی، پژوهشگران برجسته و کارشناسان علم سنجی و ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هفت کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان، شهرکرد و شهید صدوقی یزد حضور داشتند. آشنایی با مفاهیم و کاربردهای علم سنجی، ابزار و شاخص های نوین علم سنجی، شیوه های تحلیل استنادی در بانک های اطلاعاتی Scopus و ISI Web of Science ، انواع سوء رفتارهای پژوهش در نشر علمی و شیوه های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی از مباحث مطرح شده در این کارگاه بود که به منظور بهره برداری هرچه بیشتر شرکت کنندگان به صورت عملی و کاربردی ارائه گردید.