• ۱۱۳۳۸
  • ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۵
افتتاح اتاق تمیز بازساختی پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

در روز چهارشنبه به تاریخ 1395/12/19 اتاق تمیز باز ساختی پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح گردید
اتاق تمیز بازساختی پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور آقای دکتر ملک زاده معاون محترم معاونت تحقیقات و فنآوری، دکتر وطن پور مدیر کل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و سایر مسئولین این دفتر و دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل بیمارستان سوختگی شهید مطهری، به مساحت 300 متر مربع و تجهیزات کامل افتتاح گردید.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5