• ۱۱۳۶۰
  • ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۶
برگزاری دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور 24 اردیبهشت ماه 1396 در محل مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1396 در محل مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور کارشناسان و روسای ادارات انتشارات و نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سخنرانی جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افتتاح گردید.

دکتر کبیری ضمن معرفی و رونمایی از سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) به تشریح وضعیت فعلی نشر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اهداف اصلی طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه پرداختند. در این همایش یک روزه، شرکت کنندگان با ویژگی ها و امکانات متنوع سامانه مداد آشنا شده و در زمینه روش های دسترسی به سامانه و شیوه های ورود اطلاعات و بهره برداری از آن آموزش های لازم را دریافت نمودند. همچنین فرایندهای ارزیابی برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه انتشارات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دومین همایش سراسری روسای اداره های انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور با پاسخگویی مسئولین به پرسش های شرکت کنندگان و دریافت دیدگاه ها و نظرات پیشنهادی ایشان خاتمه یافت.