• ۱۱۳۸۸
  • ۹ / ۷ / ۱۳۹۶
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه July سال2017 میلادی در نظام رتبه‌بندیWebometrics

در حال حاضر از 48 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، 64.5% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند.

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای2017نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس اعلام گردید. مبنای این رتبه بندی براساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ده نفر پُر استناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه،  می باشد.بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده‌اند که نتایج مشابه نتایج ژانویه 2017 میلادی است. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و  لرستان رشد بیش از 50% را نسبت به رتبه قبلی خود نشان دادند.

در حال حاضر  از 48 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، 64.5% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند.


نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی Webometrics در جولای سال 2017 و مقایسه آن با ژانویه 2017میلادی