• ۱۱۳۹۷
  • ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۶
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت کشور در تاریخ یکشنبه 96/5/15 در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ملک زاده ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل هپاتیت در کشور کلیاتی را در خصوص روند بیماری در جهان و ایران بیان نمودند. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت مسأله بر لزوم پیگیری مستمر و منظم جلسات شبکه هپاتیت کشور به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذار در این زمینه تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر علویان ریاست محترم شبکه گزارش مبسوطی از سابقه تشکیل شبکه و فعالیتهای اجرا شده ارائه و ضمن اشاره به نقش اعضاء حقیقی و حقوقی شبکه تحقیقات هپاتیت، طرحهای اجرا شده شبکه و برون دادهای پژوهشی شبکه را تشریح نمودند.

اهم فعالیتهای شبکه در حوزه درمان و مشارکت در برگزاری مجامع علمی و کنفرانس های مرتبط از دیگر نکات مورد اشاره در این خصوص بود.

متعاقب ارائه گزارش و بحث در مورد چشم اندازهای نوین بر حسب شناسایی و راهنمای درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C، غربالگری ناقلین هپاتیت B، برنامه های ملی واکسیناسیون و گروههای هدف، اتخاذ تدابیر اجرایی شدن برنامه های ملی و فراملی در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت از جمله اولویتهای موضوعی فعالیت شبکه تحقیقات هپاتیت کشور تعیین شد و جناب آقای دکتر سید مؤید علویان با رأی اکثریت اعضاء شورای راهبردی مجدداً به عنوان ریاست شبکه انتخاب گردید.

همچنین جنبه های حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری و بهره گیری از ظرفیتهای ایجاد شده در قالب مطالعات جامع کوهورت کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

آخرین مطالب :