• ۱۱۴۱۵
  • ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶
با حکم معاون تحقیقات و فناوری؛ رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره علوم پزشکی رازی ابقاء شد

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر اصغر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات را در سمت خود ابقاء کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری متن حکم به این شرح می باشد:

 جناب آقای دکتر اصغر عبادی فر

دانشیار محترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 سلام علیکم

نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی با حفظ سمت دبیر جشنواره علوم پزشکی رازی بعنوان « رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات وفنآوری » ابقاء می شوید .

امیداست با درایت جنابعالی و بهره گیری از تجربیات اساتید و کارشناسان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی در دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور باشیم.

                                                                                              دکتر رضا ملک زاده

                                                                                       معاون تحقیقات و فناوری

آخرین مطالب :