• ۱۱۴۴۷
  • ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶
اعلام نتایج نهایی ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده​های علوم پزشکی در ارزشیابی دانشگاه​ها سال95

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی پژوهشی دانشگا ه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشورسال 95 توسط معاونت ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام گردید.


دانلود فایل نتایج ارزشیابی

آخرین مطالب :