• ۱۱۴۶۴
  • ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش چهارم نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه استناد «گوگل اسکالر» در جولای ۲۰۱۷ اعلام گردید.


 این نظام رتبه‌بندی به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب از طریق تعداد استنادات آن دانشگاه می‌پردازد. براین اساس پروفایل های نمایه شده دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی درGoogle Scholar  شناسایی شده و با توجه به تعداد استنادات ده نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service بر اساس نام و نشانی الکترونیکی وابسته به دانشگاه مربوطه،  ارزیابی و رتبه‌بندی انجام می‌‌شود. در رتبه بندی اخیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده‌اند.

 نتایج اخیر که در آدرس  http://www.webometrics.info/en/node/169 نیز موجود است، رتبه‌ 46 دانشگاه علوم پزشکی کشور را در این نظام رتبه‌بندی مشخص می‌کند. لازم به ذکر است مجموع استنادات دانشگاههای علوم پزشکی کشور بدون در نظر گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی، 530012 استناد می باشد که در کل 37% از سهم استنادات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

آخرین مطالب :