• ۱۱۴۸۰
  • ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JoVE فراهم شده‌است

به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته این مرکز با ناشر JoVE، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه فیلم‌های آموزشی مجله مذکور از طریق آدرس https://www.jove.com از تاریخ بیست و هشتم آذر ماه 1396به‌ مدت سه ماه برای دانشکده/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده‌است. ناشر JoVE  بیش از 7000 مقاله تصویری در موضوعات علوم پایه و بالینی پزشکی، علوم دارویی و سایر رشته‌های علمی منتشر کرده است. فایل راهنمای مختصر مجموعه فوق به شرح ذیل می‌باشد.