• ۱۱۵۱۵
  • ۷ / ۱ / ۱۳۹۶
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه Jan سال 2018 میلادی در نظام رتبه‌بندی Webometrics

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه ژانویه 2018 نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس اعلام گردید. مبنای این رتبه بندی براساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ده نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه،  می باشد. بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده‌اند. همچنین دانشگاه‌ علوم پزشکی خراسان شمالی با رشد 30% نسبت به رتبه قبلی خود، بیشترین رشد را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور نشان  داد.

 در حال حاضر  از 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،  74% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند.آخرین مطالب :