• ۱۱۵۷۵
  • ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۷
دومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید

دومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 با همکاری گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر ملکوتی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر کبیری ریاست محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

در این کارگاه که 73 نفر از کارشناسان کاربست نتایج پژوهش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نموده بودند  مفاهیم ترجمان دانش ، مراحل انتقال پیام و نحوه درج پیام متناسب با مخاطب،  ساختار و درج پیام در سامانه نتایج پژوهش های سلامت کشور و پایش برنامه عملیاتی ترجمان دانش توسط ستاد  در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح گردید. در این راستا به منظور کاربردی کردن آموزش های ارائه شده ، کارگروهی به منظور تولید پیام از طرح های تحقیقاتی نظام سلامت و اشتباهات رایج درج خبر در سامانه تشکیل گردید. همچنین کتاب ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، که توسط اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران تالیف شده بود، معرفی و با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه رونمایی گردید.

در پایان مقرر گردید تا بر اساس آموزش های ارائه شده در کارگاه، کارشناسان کاربست نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبرها یا پیام های صحیح ،  فارغ از اصطلاحات تخصصی و واضح برای عموم مردم از نتایج پژوهش ها تهیه و در سامانه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور درج نمایند.