• ۱۱۵۸۶
  • ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۷
دفاع پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی با عنوان ثب بیماری های قلبی، عروقی

روز پنج شنبه مورخ 10 خرداد 1397 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهشید گیوی دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی با عنوان "طراحی، راه اندازی و اجرای نظام ملی ثبت بیماری های قلبی عروقی"، در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، انجام پذیرفت. این پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر گرک یراقی، سرکار خانم دکتر صراف زادگان و جناب آقای دکتر یادگارفر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

این پایان نامه دکترا قسمتی از پروژه بزرگ  Persian Registry Of Cardiovascular Disease (PROVE) می باشد که برای اولین بار در ایران  درسال 1393به صورت جامع به ثبت سندرم حاد کرونری، فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی، سکته مغزی، بیماری های مادرزادی قلب، بیماری مزمن ایسکمیک قلبی، بیماران تحت درمان با مداخلات عروق کرونر و آنژیوگرافی و هیپرکلسترولمی فامیلیال می پردازد. در این پایان نامه به بحث و بررسی پیرامون چگونگی ثبت بیمارستان محور سه بیماری از این مجموعه شامل بیماری های سندروم حاد کرونر، بیماری نارسایی قلبی و بیماری سکته مغزی  و نتائج حاصل از ثبت و پیگیری یک ساله آنها  در هجده بیمارستان شهر اصفهان  به صورت گذشته نگر پرداخته شد.

از آنجائیکه اولین علت مرگ و میر در کشور ،بیمارى های قلبى عروقى است، ایجاد پایگاه و ثبت این بیماری ها ساختار لازم برای پژوهش ها و مداخلات بالینی و اپیدمیولوژیک شامل آگاهی از  میزان های بروز و شیوع این بیماری ها و عوامل خطر آنها، ارزیابی روش های تشخیصی،  روند درمان و مطابقت آن با پروتکل های استاندارد درمان، پیگیری بیماران جهت پیامد های درمان، بقای بیماران و فراهم کردن پروتکل های تشخیص و درمان بومی را فراهم می کند. همچنین، این طرح با ایجاد بستر اطلاعاتی  و فراهم کردن داده های لازم، مقایسه فعالیت های درمان بیماری های قلبی عروقی در ایران را با سایر کشور هایی که در مدیریت این بیماری ها موفق بوده اند امکان پذیر می سازد.

داوری این پایان نامه را جناب آقای دکتر زنده دل، مسئول برنامه ملی ثبت کشوری سرطان و قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر ایران، جناب آقای دکتر فرجام معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی فسا، جناب آقای دکتر سعادت نیا متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، جناب آقای دکتر فیضی استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعهده داشتند و سرکارخانم دکتر صالحی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه حضور داشتند.

 دانش آموخته موظف شد، پس از رفع اشکالات داوران پایان نامه و ویراستاری مجدد آن، ثبت بیماری قلبی عروقی را بصورت یک الگوی ثبت بیماری ها و دستورالعمل آن و نمونه ای موفق از اجرای ثبت بیماری ها در ایران و جهان، جهت محققان، مدیران اجرایی و علاقمندان به چاپ رساند.  مشروط به انجام اصلاحات مورد نیاز،  داوران این پایان نامه را با توجه به ماهیت آن که ثبت بیماری های قلبی عروقی را در ایران برای اولین مرتبه بصورت سیستماتیک و در راستای یک برنامه ملی با موفقیت به انجام رسانده و اشراف کامل به مشکلات اجرایی آن داشته و حداقل سه مقاله ISI از آن به چاپ رسانده است با امتیاز بیست تصویب  و خانم مهشید گیوی را پس از ادای سوگند نامه، مفتخر بعنوان دکترا نمودند.