• ۱۱۶۱۰
  • ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۷
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته های اخلاق و اعضای هیئت علمی برگزار گردید

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش و اعضای  هیئت علمی سیزده دانشگاه، موسسه و مراکز آموزشی درمانی استان تهران، توسط دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پوهش های زیست پزشکی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) در روز پنج شنبه مورخ 7/4/1397 در مجتمع صدرا و با استقبال بیش از دویست و پنجاه نفر از مخاطبان به مدت 8 ساعت برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر علیشیری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، به بیان اهمیت موضوع اخلاق در حوزه تحقیقات و رعایت اصول اخلاقی پرداختند و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) را دانشگاهی ماموریت محور با تاکید بر رعایت اصول اخلاقی در پژوهشهای صورت گرفته معرفی نمودند.

در ادامه آقای دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان اهمیت رعایت اصول اخلاقی و استاندارها در پژوهش پرداختند و فعالیتهای صورت گرفته پنج سال اخیر کمیته ملی را جهت ارتقا این موارد تشریح نمودند. ایشان با اشاره به فعالیت چشمگیر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) در دو سال اخیر از زحمات آقای دکتر علیشیری قدردانی نمودند. همچنین از زحمات و همکاری های آقای دکتر باقری به عنوان دبیر این کارگاه تشکر نمودند.

در ادامه مباحث مربوط به اخلاق در انتشارات و راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی توسط آقای دکتر حسن باقری و مباحث مربوط به مجلات نامعتبر و جعلی توسط آقای دکتر پیام کبیری ارائه گردیدند. نشست آخر این کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که مدرسین دوره به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

در پایان نفرات برتر شرکت کننده در آزمون دوره که بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند معرفی گردیدند.

آخرین مطالب :