• ۱۱۶۲۰
  • ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۷
اولین دوره آموزشی تربیت مدرس" شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی Clinical Key برای همکاران آموزشگر " در تاریخ‌ 25 تیر ‌ماه سال 1397 برگزار گردید.

برگزاری اولین دوره آموزشی تربیت مدرسTraining The Trainers)) شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی Clinical Key برای همکاران آموزشگر توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ‌ 25 تیر‌ماه سال 1397

دوره آموزشی تربیت مدرسTraining The Trainers)) شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی Clinical Key برای همکاران آموزشگر توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ‌ 25 تیر‌ماه سال 1397 در سالن کارگاه های آموزشی طبقه 4 کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا دکتر پیام کبیری، رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، گزارشی از میزان استفاده دانشگاه های علوم پزشکی کشور از پایگاه اطلاعاتی Clinical Key ارائه نمودند. در ادامه آموزش عملی نحوه استفاده از پایگاه مزبور، توسط نماینده شرکت الزویر، آقای محمد ابراهیم ارائه شد. در خاتمه کارگاه، پس از انجام آزمون کتبی نحوه استفاده از منبع مورد نظر، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.