• ۱۱۶۵۰
  • ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷
نشست اعضای شورای سیاست گذاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی با دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

جلسه اعضای شورای سیاست گذاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی با دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جناب آقای دکتر امانلو  مورخ 25 مرداد ماه سال جاری در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید که محورهای زیر مورد بررسی اعضا قرا گرفتند.


محورهای مورد بررسی:

ü     بررسی مجوز راه اندازی کمیته های تحقیقات دانشجویی در دانشگاههای/ دانشکده نوپا

ü     بررسی امتیاز ارزشیابی سالانه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

ü     ارائه گزارش بازدیدکنندگان در خصوص روند علمی و اجرایی نوزدهمین کنگره سالانه دانشجویی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان