• ۱۱۶۵۳
  • ۳ / ۸ / ۱۳۹۷
بررسی طرح تولید سیکلوترون در کشور

در روز شنبه به تاریخ 1397/06/03 جلسه بررسی طرح تولید سیکلوترون در کشور، در سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر وطن پور مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و خانم دکتر کیان فر، رییس محترم گروه فنآوری های تخصصی و کارشناسان محترم از دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد، پیشرفت طرح تولید دستگاه سیکلوترون و نحوه ادامه حمایت ها، با توجه به توان تولید دستگاه در کشور و نیز ارائه طرحی در این زمینه از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورد بررسی قرار گرفت.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5