• ۱۱۶۵۶
  • ۵ / ۸ / ۱۳۹۷
جلسه شورای فنآوری سلامت با حضور مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام محترم وزارت برگزار گردید

 در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت، دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فنآوری و آقای دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت و نیز جمعی از معاونین محترم وزارت بهداشت یا نمایندگان و اعضای محترم برگزار گردید موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت

1 - بررس پیشنهاد برنامه ریزی متمرکز در تولید واردات و توزیع فرآورده های دارویی

2 - ارائه گزارش انتشار فراخوان اولویت های فنآوری
3 - گزارش ساماندهی حمایت از فنآوران حوزه سلامت

4 - پیشنهاد منع واردات بالک برای محصولاتی که صفر تا 100 در داخل ساخته می شود

5 - گزارش واگذاری اختیارات آموزش مجازی به معاونت آموزشی

6 - ارائه گزارش از انتخاب شرکت های دانش بنیان صادراتی و آزمایشگاه های دانش بنیان اکریدیته حوزه تجهیزات پزشکی

7 - پیشنهاد اصلاح روند صدور پروانه ساخت برای محصولات تجهیزات پزشکی تولید داخل

8 - پیشنهادات بازنگری بسته حمایتی - سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه شرکت های دانش بنیان

9 - رونمایی از طرح تولید داخل کشور دستگاه HPLCتصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5