• ۱۱۶۵۷
  • ۵ / ۸ / ۱۳۹۷
رونمایی مقام عالی وزارت از دستگاه HPLC ساخت متخصصین داخلی کشور

در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 دستگاه HPLC در در دفتر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
در این مراسم که باحضور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فنآوری سلامت، دکتر وطن پور مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان کیان شار دانش و جمعی از متخصصین محترم شرکت سازنده و رسانه های ملی صورت پذیرفت ابتدا آقای دکتر کرباسیان مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان کیان شار در خصوص دستگاه و کارایی آن توضیحاتی ارائه نمودند و از تمامی دست اندرکاران حمایت از این پروژه مخصوصا دکتر ملک زاده و دکتر وطن پور تشکر و قدردانی کردند. سپس آقای دکتر ملک زاده در خصوص نحوه حمایت از شرکت های دانش بنیان از لحاظ اداری و مالی توضیحاتی را ارائه نمودند و در نهایت دکتر سید حسن هاشمی ضمن تبریک به شرکت کیان شار از کاربرد دستگاه مذکور در آنالیز و تجزیه بخش عمده ای از مواد اولیه، سموم و ترکیبات در حوزه دارویی ابراز خوشوقتی کرده، فرمودند که تولیدات داخلی باید بگونه ای باشند که هیچ کمبودی از نظر کیفیت نسبت به مشابه خارجی نداشته باشد و حتی بهتر از آن بوده تا بتواند با نمونه های خارجی رقابت کند. به ویژه در شرایط جدید که از افزایش قیمت ارز راضی نیستیم، در قبال ضرر هنگفتی که اتفاق افتاده بتوانیم صادراتمان را توسعه دهیم.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5