• ۱۱۶۶۲
  • ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۷
انعقاد تفاهم نامه

در روز شنبه به تاریخ 1397/06/10 در محل دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری تفاهم نامه بین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت و هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منعقد گردید
در این جلسه که با حضور دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فنآوری و دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت و دکتر علیزاده، رئیس گروه برنامه ریزی و سیاستگزاری دفتر و نیز نمایندگان محترم هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران حضور داشتند، به منظور حمایت از حوزه تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی در راستای حفظ ارتقاء و توسعه زیرساخت فعالیت های تحقیقاتی و فنآوری و سرعت بخشیدن به اینگونه اقدامات، در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین بهره مندی از تخصص، اعتبار و فرصت های بازرگانی، تفاهم نامه ای مابین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیآت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منعقد گردید.
به موجب این تفاهم نامه که با هدف افزایش توان خرید، به طور متمرکز و تجمعی، فراهم شدن زمینه برای انتقال دانش فنی تولید به داخل کشور، افزایش توان حفظ موقعیت در بحران ها و چابکی لازم برای بهره مندی از امکانات، امضاء شد، مقرر گردید هر طرف در راستای ارائه خدمات بازرگانی برای انجام خرید متمرکز تجهیزات و اقلام آزمایشگاهی تحقیقات و فنآوری مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند.
در این نشست دکتر ملک زاده، با اشاره به این نکته که حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولید کنندگان برای حفظ رتبه و جایگاه علمی و پژوهشی کشور ضروری است، برنقش حمایتی طرفین تأکید داشته و دکتر حسین قریب رئیس هیأت امنای ارزی نیز با اشاره به نوسنات قیمت ارز و تغییرات آن در شرایط اقتصادی کشور، سرعت عمل و تصمیم گیری و اجرای برنامه ها را بسیار حیاتی دانستند.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5