• ۱۱۶۷۶
  • ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷
جلسه بررسی طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوازم مصرفی چشم پزشکی شرکت رایان طب تیام

در روز یکشنبه به تاریخ 1397/07/22 جلسه بررسی طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوازم مصرفی چشم پزشکی شرکت رایان طب تیام برگزار گردید
  کمیته تخصصی تجهیزات پزشکی با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، جناب مهندس آزادبخت، مسئول کمیته و نمایندگانی از ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی، امور مجلس، امور بین المللی و اداره کل تجهیزات پزشکی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه طرح تولید لوازم معرفی چشم پزشکی که مجری آن شرکت رایان طب تیام می باشد مورد بررسی قرار گرفت.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5