• ۱۱۶۷۹
  • ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی روز پنج شنبه 26/07/1397 در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد. در این کارگاه نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه: کرمانشاه، همدان، ایلام، کردستان، و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و اعضای کمیته اخلاق دانشگاه کردستان حضور داشتند. در ابتدای کارگاه دکتر نصیری کالمرزی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین به بیان مقدمه و اهداف کارگاه پرداختند. سپس دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق و دکتر باقری (دانشیار دانشگاه بقیه الله) به ارائه مطالب پراختند. دکتر شمسی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در حوزه اخلاق در پژوهشی با حضور نخبگان دانشگاه ها می توان کارهای جدی را درجهت حفاظت از ساحت علم انجام داد، اضافه کردند مهمترین مشکل پژوهش های کشور این است که هنوز پژوهش در کشور به روال استاندارد انجام نمی شود. ایشان همچنین گفتند که  دانشگاههای علوم پزشکی بعنوان متولیان سلامت منطقه ، باید جایگاه خود را تعریف کنند و طرحهای تحقیقاتی را در جهت رفع مشکلات سلامت منطقه طراحی و اجرا کنند. در ادامه کارگاه دکتر باقری به بیان مطالبی در خصوص تخلفات رایج در انتشار آثار پژوهشی (علی الخصوص مقاله نویسی) پرداختند و شرایط نویسندگی در مقاله را تشریح کردند. بعداز ظهر نیز کارگاه با بیان مصادیق تخلفات در انتشار آثار پژوهشی و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان به اتمام رسید. پس از پایان کارگاه به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه ارائه شد.

آخرین مطالب :