• ۱۱۶۸۰
  • ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷
گزارش برگزاری کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارگاه" اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی" روز پنجشنبه مورخه 5/7/97 مطابق زمانبندی ارائه شده از سوی کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و با برنامه ریزی قبلی در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد. مراسم ساعت 30:8 صبح شروع شد. در ابتدا دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه و رئیس کمیته دانشگاهی اخلاق ، به میهمانان خوشامد گفته و در خصوص مباحث اخلاق در پژوهش مطالبی ارائه نمودند. سپس آقای دکتر آیت احمدی ( مدرس معرفی شده توسط کمیته ملی جهت برگزاری کارگاه) طبق برنامه ابتدا در مورد اصول و استانداردهای اجرای مطالعات کارآزمایی بالینی صحبت نمودند و سپس به بررسی موارد بصورت study case و پرسش و پاسخ بر محور سوالات موجود در آن بود با حضور اعضای پانل ( آقایان دکتر شهاب بهلولی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - دکتر حسن قبادی عضو کمیته اخلاق دانشگاه و دکتر آیت احمدی) و مشارکت شرکت کنندگان در کارگاه برگزار شد.  این کارگاه با حضور تعداد 100 نفر تشکیل شد.

آخرین مطالب :