• ۱۱۶۸۱
  • ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷
کارگاه اخلاق در کار آزمایی بالینی مورخ 97/7/03

کارگاه اخلاق یک روزه اخلاق در مطالعات  کار آزمایی بالینی  به همت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تدریس دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جناب آقای دکتر احسان شمسی و آقای دکتر آیت احمدی در جهت دانش افزایی اعضای محترم کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک ، اعضای محترم هیات علمی و با استقبال خوب مدعوین  به میزبانی دانشگاه  علوم پزشکی بابل در روز پنج شنیه مورخ 3/8/97 از ساعت  8:15 لغایت 16:00 در سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات  با موضوعات (استانداردهای پژوهش و نحوه بررسی آنها در مراحل مختلف، انواع مطالعات بالینی، استانداردهای انجام کارآزمایی بالینی، مقررات  و اخلاق در کاآزمایی بالینی و مطالعات مروری )  برگزار گردید.و در نهایت با پانل و ارائه چند مورد و بحث و بررسی خاتمه یافت.

آخرین مطالب :