• ۱۱۶۸۲
  • ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷
کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در تاریخ دهم مهرماه سال 1397 برگزار گردید.

کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه یک آمایش (مازندران، گیلان، بابل، سمنان، بابل و شاهرود) روز پنجشنبه دهم مهرماه جاری با حضور بیش از هفتاد و پنج نفر در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور جناب آقای دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پزوهش های زیست پزشکی کشور و همچنین جناب آقای دکتر حسن باقری دبیر کارگروه بررسی تخلفات پژوهشی کمیته ملی اخلاق برگزار گردید آقای دکتر محمد حسن امامیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن خوش آمدگویی به مدعوبن محترم، اهداف این کارگاه را آشنایی اعضای شورای اخلاق و اعضای هیات علمی با آخرین دستورالعمل های اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، ارائه نمونه هایی از سوء رفتارهای پژوهشی و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن برشمردند و از  زحمات کمیته ملی اخلاق در پزوهش های زیست پزشکی برای طراحی و برگزاری این کارگاه تشکر کردند. سپس آقای دکتر شمسی ضمن تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در انتشار برون داده های پژوهش به بیان تعدادی از تخلفات پژوهشی و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آنها پرداخت. در ادامه، آقای دکتر باقری به تشریخ آخرین دستورالعمل های اخلاق در انتشار آثار پژوهشی شامل معیارهای نویسندگی، وظایف سردبیر مجلات، حقوق دانشجو و اساتید راهنما و مشاور پرداختند و با ارائه مستندات متعدد، اهمیت انتشار صحیح مقالات در مجلات معتبر را نشان دادند. در پایان این کارگاه، نشست پرسش و پاسخ بین مدعوین و جناب آقای دکتر شمسی درباره مسائل مرتبط با انتشار برون دادهای پژوهشی برگزار شد.

آخرین مطالب :