• ۱۱۶۸۴
  • ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷
دهمین جلسه کمیته تجاری سازی

روز دوشنبه به تاریخ 1397/08/14 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد
در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت - جناب آقای دکتر متولی زاده، معاون محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و سایر پرسنل دفتر - سرمایه گذاران و مدیران عامل صندوق های پژوهش و فنآوری سلامت و نمایندگان سایر ارگان ها و فنآوران مرتبط برگزار شد پروژه های زیر ارائه گردید :
1 - دستگاه آنالیزر هماتولوژی 5 پارت دیف - آقای دکتر رستمی به نمایندگی از آقای دکتر اسلامی فر
2 - لارو درمانی - آقای دکتر دین پرست
3 - آتل های پلی پروپیلنی ( جایگزین گچ گیری در شکستگی ها ) - آقای مهندس نسیمی
4 - طراحی و ساخت ویلچر معلولین -  آقای معماری
در پایان پس از بحث و تبادل نظر جلسه خاتمه یافت.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5