• ۱۱۶۹۰
  • ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷
جلسه کمیته تجهیزات پزشکی

درروز یکشنبه 1397/08/27 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید

دراین جلسه که با حضور جناب آقای مهندس آزادبخت و اعضای محترم کمیته تشکیل شد، طرح الکتروشوک خودکار، مربوط به شرکت نیک تک فن آوری، مورد بررسی قرار گرفت که پس از استماع نظرات اعضا مقرر گردید، شرکت نسبت به تکمیل مستندات محصول اقدام نماید.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5