• ۱۱۷۰۲
  • ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷
کمیته موش های ترانس ژنیک

در روز دوشنبه به تاریخ 1397/09/12 جلسه کمیته موش های ترانس ژنیک ( تراریخته ) در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
در این جلسه آقای دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، آقای مهندس آزادبخت دبیر و اعضای محترم کمیته حضور داشتند. مشرح اخبار به زودی ...
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5