• ۱۱۷۰۸
  • ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار گردید

کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 با همکاری گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار گردید.

 این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر ملکوتی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر کبیری ریاست محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

در این کارگاه که 105 نفر از اعضای محترم هیات علمی و مدیران محترم تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نموده بودند  مفاهیم ترجمان دانش ، مراحل انتقال پیام و نحوه درج پیام متناسب با مخاطب،  ساختار و درج پیام در سامانه نتایج پژوهش های سلامت کشور و پایش برنامه عملیاتی ترجمان دانش توسط ستاد  در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح گردید. در این راستا کتاب ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، که توسط اعضای کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران تالیف شده بود، به حاضرین اعطاء گردید.

در پایان مقرر گردید تا براساس آموزش های ارائه شده در این کارگاه، اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور کارگاه انتقال و ترجمان دانش را برای سایر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه مربوطه برگزار کرده و بازخورد لازم را به ستاد ارائه نمایند.

کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش
کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش

آخرین مطالب :