• ۱۱۷۰۹
  • ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷
جلسه دوم شورای هماهنگی تحقیقات و فنآوری حوزه سلامت

در روز یکشنبه 1397/09/18 دومین جلسه شورای هماهنگی تحقیقات و فنآوری حوزه سلامت در دفتر معاون تحقیقات و فنآوریی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فنآوری سلامت وزارت بهداشت، دکتر برومند، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، مدیران زیربط از دفتر توسعه فنآوری سلامت و نیز معاونین محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، اصفهان و مشهد برگزارشد، در خصوص همکاری های وزارت علوم و بهداشت و هره مندی از ظرفیت های مشترک در زمینه وسعه فنآوری سلامت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد با تشکیل کارگروه های اختصاصی نسبت به هماهنگی های بیشتر در این حوزه اقدام لازم صورت پذیرد.

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5