• ۱۱۷۱۸
  • ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷
کارگاه دو روزه ی منطقه ای اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 21 و 22 آذرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.

کارگاه دو روزه ی منطقه ای « اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی» توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و با حضور اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه 5 و برخی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 21 و 22 آذر ماه 97 در مجتمع ولایت برگزار شد. در این کارگاه که به صورت منطقه ای برگزار شد 33 نفر از اعضای هیات علمی و اعضای کمیته های اخلاق دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، بوشهر، هرمزگان، یاسوج، جهرم، فسا، گراش و لارستان و 15 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف حضور داشتند.

بخش تئوری کارگاه در دو نوبت صبح و با حضور اساتید محترم: جناب آقایان: دکتر سیاوش احمدی نوربخش و دکتر گودرز صادقی هشجین و دکتر امین درخشانفر برگزار گردید. در این بخش مباحث: الزامات اخلاقی، علمی و قوانین ناظر بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، آشنایی با ویژگیهای گونهها و سویههای مختلف حیوانات آزمایشگاهی، استانداردهای محل پرورش و نگهداری حیوانات، روشهای تشخیص درد و رنج در حیوانات آزمایشگاهی و اصول تجویز مواد ارائه شد

 در بخش عملی شرکت کنندگان ضمن آشنایی با الزامات اخلاقی و علمی کار با حیوانات آزمایشگاهی، نحوه انجام کار با نمونه های حیوانی شامل موش سوری، رت، خرگوش و ....، روشهای محاسبه دوز دارو، تجویز مواد، نمونهبرداری، آشنایی با داروهای بیهوشی/ بیدردی، بیهوش کردن حیوان و اصول کالبدگشایی و نمونه برداری را در مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آموزش دیدند

آخرین مطالب :