• ۱۱۷۲۶
  • ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه اخلاق درکارآزمایی بالینی در تاریخ 1397/9/29 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد


   کارگاه یک روزه اخلاق درکارآزمایی بالینی توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تدریس دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی و جناب آقای دکتر آیت احمدی در جهت پیشبرد  و ترقی رعایت اخلاق در انجام مطالعات کارآزمایی بالینی با حضور پژوهشگران و اعضای محترم کمیته اخلاق دانشگاه های منطقه 7 (اصفهان، یزد، کاشان) و با استقبال خوب مدعوین دانشگاه  به میزبانی دانشگاه  علوم پزشکی شهرکرد در روز پنج شنیه مورخ 1397/9/29 از ساعت  8  لغایت 14 در سالن ابن سینا دانشگاه برگزار گردید.

در شروع کارگاه پس از تلاوت قرآن کریم، جناب آقای دکتر صولتی معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ضمن خوشامد گویی ازتلاش  تیم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهت ترقی شرایط اخلاق در پژوهش و برگزاری کارگاه­های اخلاق تشکر نموده و اهداف کارگاه را توضیح دادند. سپس دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش، استانداردهای رعایت اخلاق در پژوهش را بیان نمودند و پس از ایشان جناب آقای دکتر احمدی انواع مطالعات بالینی، استانداردهای انجام کارآزمایی بالینی و شرایط انجام کارآزمایی بالینی را توضیح دادند و پس از استراحت کارگاه با پرسش وپاسخ درمورد مشکلات موجود درانجام مطالعات کارآزمایی بالینی با حضور مدرسین  ادامه و درساعت 14 کارگاه خاتمه یافت.