• ۱۱۷۳۰
  • ۱۲ / ۱ / ۱۳۹۷
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت، با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضای محترم شورای راهبردی آن شبکه در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

        در ابتدای جلسه دبیر سابق شبکه، گزارشی از فعالیتها، طرحهای اجرا شده و گزارش مالی شبکه را ارائه نمودند. و متعاقب آن اعضا از برنامه های واکسیناسیون گروههای هدف و تدابیر اجرایی شدن برنامه های ملی و فراملی در زمینه پیشگیری و کنترل هپاتیت A و C ، غربالگری ناقلین هپاتیت B و همچنین نحوه جذب منابع مالی و بودجه های لازم بحث و تبادل نظر نمودند.

        در ادامه جلسه برای تعیین رییس و محل جدید دبیرخانه شبکه تحقیقات هپاتیت رای گیری به عمل آمد و جناب آقای دکتر امیر علی سهراب پور با رأی اکثریت اعضاء شورای راهبردی به عنوان ریاست شبکه انتخاب و محل جدید دبیرخانه شبکه، انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران تعیین گردید.

1
2
3
4

آخرین مطالب :