• ۱۱۷۳۲
  • ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در مورخ 13 دی­ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در مورخ 13دیماه سال 1397ویژه اعضای محترم کمیته­­های اخلاق درپژوهش­ و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه­های زنجان، اراک، قزوین، قم و البرز و دانشکده­های خمین و ساوه با حمایت کمیته ملی اخلاق مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس خوشامدگوئی مدعوین و اساتید محترم شروع شد.

در ابتدا، آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی درخصوص اهمیت تحقیق و اصول اولیه در طراحی مطالعات پژوهشی سخنرانی داشتند که با پرسش و پاسخ و تعامل گروهی؛ شرکت­کنندگان درجلسه همراه بود.

در بخش دوم آقای دکتر حسن باقری؛ نسبت به اهمیت رعایت اصول اخلاقی درانتشارات پرداختند. این جلسه هم با تعامل گروهی همراه بود و شرکت­کنندگان درخصوص بحث­های مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

در بخش سوم آقای دکتر شمسی گوشکی نسبت به ارائه راهنمای کشوری اخلاق درانتشارآثار پژوهشی پرداختند و با پرسش و پاسخ بحث­های مطرح را تکمیل نمودند.

در پایان جلسه شرکت­کنندگان نسبت به تکمیل فرمهای نظرسنجی اساتید و همچنین فرم نظرسنجی ارزشیابی برنامه از دیدگاه شرکت­کنندگان (کیفیت برگزاری کارگاه) اقدام نمودند؛ در تجزیه و تحلیل فرم نظرسنجی اساتید؛ توانمندی اساتید را در ارائه برنامه؛ مطلوب توصیف نمودند. و در بررسی نتایج ارزشیابی کیفی برنامه از دیدگاه شرکت­کنندگان بیش از92 درصد از کیفیت برگزاری برنامه  رضایت داشتند.

 

آخرین مطالب :