• ۱۱۷۵۷
  • ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۷
چهارمین نشست کشوری شبکه کوهورت ایران در تاریخ بیست و هفتم دیماه 1397 به میزبانی پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

شبکه کوهورت ایران در چند سال اخیر سعی کرده است تا با تشکیل نشستهای مشترک، همکاریهای این مطالعات را در راستای بهره برداری هر چه بهتر از نتایج آنها برای حل مشکلات درمانی کشور تسهیل کند. دراین راستا، چهارمین نشست کشوری شبکه کوهورت ایران در تاریخ بیست و هفتم دیماه 1397 به میزبانی پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور نمایندگان مطالعات کوهورت از دانشگاههای علوم پزشکی اقصی نقاط کشور و با عنوان همکاریهای ملی و بین المللی برگزار شد.

  در این جلسه دکتر رضا ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص «اهمیت، تاریخچه و پیشرفت کوهورت پرشین» مطالبی را ارائه نمودند. وی به رشد تولید علم، به خصوص علوم پزشکی در ایران و در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا طی دهههای گذشته اشاره و خاطر نشان کرد که در حال حاضر ایران از بابت تولید مقالات و نمایه شدن در بین کشورهای منطقه و نیز کشورهای اسلامی پیشتاز است و علیرغم جمعیت یک درصدی نسبت به کل جهان، دو درصد نمایهها را به خود اختصاص داده که از این لحاظ از برخی کشورهای اروپایی نظیر روسیه نیز بالاتر است.

   دکتر ملک زاده شناسایی و دعوت از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور را از اقدامات معاونت تحت پوشش خود برشمرد و در ادامه تجربههای موفق همکاری بین المللی را خاطر نشان و از مطالعه گلستان نمونهای را معرفی نمود و ابزار امیدواری کرد از این تجارب برای تمام دانشگاههای کشور بهره برد.

آخرین مطالب :