• ۱۱۷۶۱
  • ۱۰ / ۱ / ۱۳۹۷
بازدید رییس مرکز توسعه هماهنگی و ارزشیابی تحقیقات از مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده علوم پایه و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیرو دعوت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، آقای دکتر عبادی فر روز یکشنبه 7/11/1397 از آزمایشگاه جامع تحقیقات و همچنین اقدامات به عمل آمده در خصوص تاسیس پژوهشکده علوم پایه سلامت آن دانشگاه بازدید و ارزیابی به عمل آورد.
ایشان اظهار امیدواری کرد که با توجه به رتبه برتر پژوهشی دانشگاه، ارائه حمایت های مالی در راستای تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقات و ایجاد آزمایشگاه حیوانات دانشگاه را در برنامه ریزی آتی قرار دهند.
همچنین طی جلسه ای در دفتر ریاست دانشگاه، از سوی معاون تحقیقات و روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه مشکلات حوزه پژوهش مطرح شد که با تحلیل وضعیت موجود دانشگاه در عرصه تحقیقات، راهکارها و نکات مهمی را پیرامون حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی دانشگاه و نیز حل برخی چالشها در زمینه تامین و تمهید زیرساختهای مورد نیاز، به ویژه در حوزه علوم پایه و تجهیزات آزمایشگاهی ارائه گردید.
در ادامه آقای دکتر شیرانی رییس محترم دانشگاه قول مساعد دادند علاوه بر حل مشکلات اعتباری، مقدمات احداث پژوهشکده علوم پایه سلامت در مجتمع رحمتیه فراهم گردد.

آخرین مطالب :