• ۱۱۷۶۳
  • ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۷
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ماه ژانویه سال 2019 میلادی در نظام رتبه‌بندی Webometrics


نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه ژانویه 2019 نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس اعلام گردید. مبنای این رتبه بندی براساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ده نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations Service، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه،  می‌باشد. بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و تبریز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده‌اند. در حال حاضر  از 58 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، 19 آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده‌اند.

دریافت نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2019 میلادی