• ۱۱۷۶۴
  • ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۷
همزمان با فرارسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی؛ دستاوردهای حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اهم فعالیت ها و عملکرد این معاونت را در بخش های تقویت زیرساخت تحقیقات و فناوری، توسعه و حمایت از نیروی انسانی و ارتقای کیفی تحقیقات و فناوری اعلام کرد.

به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری، در بخش تقویت زیرساخت تحقیقات و فناوری، می توان از حمایت از انجام 56 طرح تحقیقاتی فرا دانشگاهی و ملی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، غربالگری 486 پروپوزال اولیه و داوری 134 طرح کامل در کمیتههای تخصصی-  فراخوان پنجم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، توسعه مطالعه اپیدمیوژیک آیندهنگر جمعیت بالغین ایران (PERSIAN Cohort) و افزایش تعداد مراکز کوهورت، پیگیری برنامه حمایت از راهاندازی، توسعه و تکمیل آزمایشگاههای جامع تحقیقات در 24 دانشگاه علوم پزشکی کشور ونمایه شدن 12 مجله جدید در پایگاه ESCI  (از ۶۲ مجله نمایه شده به 74 مجله در ( Web of    (science/ESCI  نام برد.

براساس این گزارش، اعطای گرنت تحقیقاتی دویست و پنجاه میلیون ریالی به 198 پژوهشگر فرهیخته (شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر)، جذب 21 دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی) و 24 دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی، اعطای گواهی به 89 دانشجوی حوزه علوم پزشکی به عنوان استعداد درخشان و تعیین ظرفیت پذیرش 357 دانشجو در رشتههای تخصصی مورد پذیرش دورههای دکترای پژوهشی مصوب در 35 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی منتخب نیز از جمله اقدامات این معاونت در بخش توسعه و حمایت از نیروی انسانی است.

از جمله اقدامات این معاونت در بخش ارتقای کیفی تحقیقات و فناوری نیز می توان به ارزشیابی 634 مرکز تحقیقاتی با شاخصهای تولید علم در گروههای شش گانه، ارزشیابی 55 دانشگاه علوم پزشکی با شاخصهای تولید علم و ساختار، ارزشیابی 23 پژوهشکده علوم پزشکی دارای بیش از سه سال فعالیت، ارزشیابی کیفی13 مرکز تحقیقاتی برتر با حضور بیش از 30 داور برجسته داخلی در یک سال و ارزشیابی فعالیت کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اشاره کرد.

همچنین در سال اول دولت دوازدهم  9 نفر به فهرست دانشمندان 1درصد پُر استناد کشور در نظام رتبهبندی جهانی ESI افزوده شده و تعداد کل آنها به 52 نفر رسیده است و در دولت دوازدهم تعداد 163 نفر به محققین علوم پزشکی کشور افزوده شده که تعداد کل آنها به 709 نفر رسیده است.