• ۱۱۷۶۸
  • ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۷
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت شد.

با رأی موافق مجلس، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد

به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری، پس از دفاع رئیس جمهور ،سخنرانی موافقان و مخالفان و دفاع دکتر سعید نمکی از برنامه هایش رأی گیری از نمایندگان برگزار شد که در پایان با اخذ 259 رأی شامل 229 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع و یک رأی باطله، دکتر سعید نمکی موفق شد رأی موافق نمایندگان مجلس را کسب کند.